Emergence a stigmergie

Mgr. Miroslav Langer vytvořil dva programy, na kterých lze demonstrovat emergentní jevy vznikající při řízení multiagentového systému pomocí stigmergie.

Emergence
-vynoření, objevení se
-výrůstky na povrchu orgánů rostlin, např. trny

Stigmergie
-komunikace hmyzu prostřednictvím chemických značek v prostředí

Shlukování
V tomto experimentu lze pozorovat emergentní shlukování. Jsou definovány dva typy objektů, agent a smítko. Agenti se náhodně pohybují po prostředí. Pokud agent narazí na smítko, pak jej zvedne. Pokud agent drží smítko a narazí na jiné smítko, pak to své upustí a pokračuje v pohybu po prostředí. Po určitém čase lze pozorovat, že zprvu náhodně rozmístěná smítka byla agenty seskupena do několika kompaktnějších shluků.

Stáhnout

Simulace mraveniště
Program simuluje společenstvo agentů (mravenců) v mraveništi. Jsou zde zastoupeny tři typy agentů a to dělník, stráž a predátor. Dělníci se pohybují v prostoru a hledají potravu. Pokud ji naleznou, pak při návratu do mraveniště značí cestu chemickou značkou. Pokud dělník při hledání potravy narazí na chemickou stopu, vydá se po ní.

Agenti typu stráž mají za úkol hlídat mraveniště. Pokud je mraveniště napadeno predátorem, pak jej stráže při kontaktu zlikvidují.

Stáhnout

Náhledy

Comments are closed