RADIUS

Od roku 1921 je Radius ctižádostivý robot ze hry R.U.R. Karla Čapka. Od jara 2002 je RADIUS také zkratka projektu na ústavu informatiky Slezské univerzity v Opavě.

Project RADIUS odráží posun v pohledu na výpočty jako na spouštění posloupnosti základních výpočetních instrukcí k pohledu na výpočty jako na součinnost společenství základních výpočetních jednotek. RADIUS (založen na předchozích zkušenostech v teorii formálních gramatik a jazyků, umělých neuronových sítí a přirozených výpočtech, umělé inteligenci, umělém životě, multiagentových systémech a výpočetních ekonomikách založených na agentech) odráží tuto změnu paradigmat ve:
– výzkumu robotických a decentralizovaných sytémů s inteligencí jako základem
– začleňujících myšlenkách ze studií robotických a decentralizovaných inteligenčních systémů v informatice a učebních plánech

Comments are closed