Kooperace robotů při řešení úlohy box-pushing

Magisterská diplomová práce p. Mgr. Michala Nemravy se zabývala kooperací robotů při řešení úlohy Box-Pushing.

PDF verze diplomové práce je uvedena zde.

Experimenty z přiložené CD přílohy:
Tlaceni boxu – experiment 1
Tlaceni boxu – experiment 2
Tlaceni boxu – experiment 3

Comments are closed