FRVŠ 1036 /2011 Inovace robotické laboratoře heterogenními a modulárními robotickými systémy

Problematika robotiky je v současnosti vysoce aktuální, a to nejenom z důvodů hledání nových aplikačních možností informatiky, nýbrž i z důvodu hlubšího poznávání některých informatických jevů. Např. vlivu dynamicky se měnících prostředí na povahu chování výpočetní technikou řízených zařízení (např. robotů). Zhruba od roku 2001 je rozvíjena laboratoř robotiky na Ústavu informatiky FPF SU, nejprve formou malých robotů Khepera a dále větších a vybavenějších robotů Koala(2006). Se současným vývojem je nutné seznamovat studenty nejen s automotivními(kolovými) variantami robotů, ale také s dalšími typy:

• pásovými
• helikopterovým
• modulárními roboty a především odvozenými humanoidními robotickými platformami.

Zavedení těchto dalších variant robotických platforem právě umožňuje projekt FRVŠ 1036/2011 “Inovace robotické laboratoře heterogenními a modulárními robotickými systémy”.

Skladba robotů je následující:
• 3x Pásový robot
• 1x Heli robot s příslušenstvím
• 3x Sestava humanoidního robota
• 1x Koala robot (náhrada za kus. z r. 2006)

Comments are closed