Úvodní stránka

Humanoidní robot
Autonomní roboti -- Khepera
Autonomní roboti -- Koala
Helikoptéry
Laboratoř robotiky na Ústavu informatiky

Vítejte na webovém sídle věnovaném experimentální a evoluční robotice na Ústavu informatiky při Slezské univerzitě v Opavě.

Problematika robotiky je v současnosti vysoce aktuální. Ať už ve smyslu hledání nových aplikačních možností informatiky, ale také z důvodu hlubšího poznávání některých informatických jevů. Může se jednat o zkoumání vlivu dynamicky se měnících prostředí na povahu chování zařízení řízených výpočetní technikou (např. robotů), jevů umělé evoluce v tzv. multiagentových systémech, emergentních jevů a podobně.

Mohutný rozvoj v oblasti bezpilotních leteckých prostředků, dronů, anglicky Unmanned Aerial Vehicle, zkráceně UAV, nepřešel bez povšimnutí ani kolem Ústavu informatiky. Pracovníci a studenti se zabývají řadou problémů z oblasti UAV.

Na Ústavu informatiky FPF SU v Opavě byly postupně s použitím prostředků z různých zdrojů vybudovány dvě unikátní laboratoře pro informatické experimenty v oblasti kolektivní robotiky. První, starší laboratoř je zaměřena na práci s “pozemními jednotkami”, zatím co druhá, novější laboratoř je věnována “leteckým prostředkům”.

Comments are closed