Šestý ročník Opavského Robocupu zaznamenal rekordní účast!

Čtyřiatřicet středoškolských studentů se ve středu 23. května 2018 zúčastnilo již šestého ročníku Opavského Robocupu, soutěže v programování robotických systémů, kterou pořádá Ústav informatiky pod vedením doc. RNDr. Luďka Ciencialy, Ph.D. ve spolupráci s Výzkumným ústavem centra excellence IT4Innovation při Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Již tradičně byl celodenní program rozdělen do dvou částí. V dopoledním bloku čekala na studenty řada zajímavých přednášek organizovaných vyučujícími z Ústavu informatiky a odpoledne odstartovala samotná soutěž. 

Letošní ročník překvapil opravdu hojnou účastí. Své vědomosti přijeli předvést nejen žáci z Opavy, ale i z Krnova, Přerova, Frýdku-Místku, Frenštátu pod Radhoštěm či Ostravy. Organizátoři akce však byli na zvýšený zájem o Robocup připraveni – jelikož byly překročeny kapacity učeben, odehrály se některé z přednášek s využitím audiovizuálního přenosu zcela bez potíží na vícero místech zároveň. 

A jaká zajímavá témata byla studentům představena? V úvodu to byla přednáška Kouzlo algoritmů (RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.), následovaná o něco více techničtěji založenou přednáškou Programovací jazyk, jazyk, kterým se naučíte vyjadřovat (RNDr. Miroslav Langer, Ph.D). Poté čekal na všechny účastníky i jejich pedagogický doprovod raut s vynikajícím občerstvením a po něm poslední přednáška s názvem Programový kód – šém robotů (Mgr. Jiří Martinů, Mgr. Pavel Martínek), ve které se studenti mimo jiné seznámili s typy, využitím a principy programování robotů a dronů. 

Účastníci tak získali základní znalosti pro práci na soutěžních úkolech a bylo tak už jen na nich a jejich schopnostech, aby je správně v časovém limitu vyřešili. Pracovalo se v programovacím prostředí Webots, v němž studenti simulovali pohyb robotů Khepera, které měli možnost dopoledne vidět přímo v akci. Letošním tématem bylo parkování. Studenti museli naprogramovat pohyb robota ve virtuálním prostředí, jehož cílem bylo za pomoci senzorů najít správné místo, kam zaparkovat, a následně o tom dát diodami vědět. K dispozici byla všem robotická kuchařka, která o něco usnadňovala soutěžícím práci a díky níž se akce mohli zúčastnit i nováčci, kteří s programováním teprve začínají.

Výsledky byly těsné. Jen splnění všech zadaných úkolů totiž k vítězství nestačilo, zohledňovala se i např. efektivita vytvořeného kódu. V době, kdy měli porotci plné ruce práce s hodnocením, si účastníci mohli po náročném výkonu odpočinout a zkusit si ve vyhrazených prostorách zalétat s drony, nebo si prohlédnout další vybavení robotických laboratoří Ústavu informatiky. V závěru přišlo už všemi očekávané vyhlášení výsledků. Na stupně vítězů stanuli:

  1. místo – Martina Hanusová (Gymnázium a SPŠEI Frenštát pod Radhoštěm)
  2. místo – Libor Staněk (Střední škola Informačních technologií, Frýdek-Místek)
  3. místo – Michal Hanus (Gymnázium a SPŠEI Frenštát pod Radhoštěm)

„Přepište dějiny, v letošním ročníku Opavského Robocupu zvítězila žena!“ komentoval výsledek nadšeně doc. RNDr. Luďek Cienciala, Ph.D. při vyhlašování prvního místa. Vítězka tak s naprostým přehledem zbourala veškeré předsudky, které v naší společnosti kolují o ženách a parkování, a my jí tímto znovu nesmírně blahopřejeme k nejlepšímu výsledku! Ohromná gratulace patří samozřejmě i pánům na druhém a třetím místě, kteří mezi obrovskou konkurencí dokázali obhájit své nabyté vědomosti a dosáhnout na vrchní příčky. Ocenit však zaslouží všichni účastníci, neboť předvedli vynikající výkon a porotě tak vskutku znesnadnili výběr jen trojice nejlepších! Na každého soutěžícího čekal alespoň certifikát o absolvování Opavského Robocupu a vítězové si navíc odnesli ceny jako iPhone 7, dron či hodinky spolu s tričky šestého ročníku soutěže.

Jsme skutečně rádi, že o Opavský Robocup roste každoročně mezi školami zájem. Je to nepochybně způsobeno i tím, že se nejedná o klasickou středoškolskou soutěž, kde by studenti jen splnili zadání a odcházeli domů. Cílem totiž není jen vybrat ty nejlepší z řady už tak talentovaných mladých lidí. Hlavním záměrem je probudit v účastnících formou prezentací i praktických ukázek hlubší zájem o obor, který jim je zatím jen koníčkem, a případně jim tím i pomoci při nelehkém výběru jejich budoucího povolání. Také tím Ústav informatiky dává studentům vědět, že mají možnost studovat obory i s tímto zaměřením přímo u nás v Opavě a že nelžeme, když jim slibujeme při studiu komorní a přátelskou atmosféru. Doufáme, že se s mnohými soutěžícími setkáme i na sedmém ročníku Robocupu, nebo že je přivítáme na stejném místě už přímo jako naše studenty!

Na závěr se sluší poděkovat všem těm, bez kterých by Opavský Robocup nemohl být. Jde především o sponzory: ICZ a.s., Beskyd spol. s r. o., iBILLBOARD, TRIWARE spol. s r.o, KVADOS a. s. a Tipa. Velký dík za hladký průběh celého dne patří i organizačnímu týmu skládajícímu se z: doc. RNDr. Luďka Ciencialy, Ph.D., RNDr. Lucie Ciencialové, Ph.D., RNDr. Miroslava Langera, Ph.D., Mgr. Jiřího Martinů, Mgr. Kamila Matuly, Mgr. Pavla Martínka, Hany Černínové a pomocníků z řad studentů.

Výsledné řešení spolu s fotografiemi i výsledky je možné zhlédnout na stránkách soutěže.

Comments are closed